Escola

Escola GEM - Llar infants, Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius

Created with Sketch.

Escola GEM: de 0 a 18 anys acompanyant a l’alumnat

TOTES LES ETAPES

Llar, Infantil, Primària, ESO i Batxillerat

Una escola que integra la totalitat d’etapes educatives, des dels 0 anys fins a que acaben el batxillerat, oferint així una educació integral i continuada.

Per què escollir l’Escola GEM?

L’Escola GEM suma ja més de 50 anys d’escola innovadora, respectuosa amb la diversitat ideològica, integradora, laica i potenciadora de la catalanitat. Nascuda de la voluntat dels pares i mares, l’escola està sota la gestió de la Fundació GEM, una entitat sense ànim de lucre de tipus docent que té la missió de garantir la continuïtat i qualitat educativa de l’escola. És precisament aquesta concepció, amb una Fundació governada, administrada i representada per un patronat integrat per pares i mares, el que garanteix la línia educativa a seguir buscant el millor per a l’alumnat.

El centre integra la totalitat de les etapes educatives que van dels 0 fins als 18 anys, permetent així oferir una educació integral des de les primeres passes fins a l’acompanyament de l’alumnat en la seva elecció d’estudis superiors.

A més, un dels signes d’identitat de l’escola és la innovació a través de les competències digitals i els projectes interdisciplinars, que permeten a l’alumnat treballar ben a prop de la tecnologia i entrellaçar coneixements per preparar-se de cara a un món cada vegada més multidisciplinar.

L’escola té com objectiu principal implantar una educació cohesionada per a tots els infants i joves, a través d’una escolarització intergeneracional que és clau per al desenvolupament de l’alumnat.

Els tres eixos principals a través dels quals es vehicula l’aprenentatge a l’Escola GEM són la internacionalització, l’emprenedoria i l’educació emocional, que formen part de l’aprenentatge diari, dels 0 als 18 anys, d’un alumnat que absorbeix competències necessàries en el seu futur dins de la societat i que complementen perfectament les competències educatives tradicionals.

Així es desenvolupen les diferents etapes a l’escola.

Llar d’infants: tot és aprenentatge

A la llar d’infants treballem la iniciació de l’autonomia, l’adquisició d’hàbits, el desenvolupament del moviment, les primeres manifestacions de la comunicació i del llenguatge oral, les pautes elementals de convivència i de relació social, i el descobriment de l’entorn més proper. I tot això ho portem a la pràctica a partir d’una sèrie de propostes educatives on la reflexió, la manipulació i l’experimentació són estratègies bàsiques que permeten als nens i nenes aprendre d’una forma més significativa i propera.

Educació infantil: pensar, escoltar i comunicar

A infantil, els infants aprenen a entendre el món que els envolta i guanyar autonomia. Fer, pensar i comunicar per plantejar tasques amb sentit, donant valor a les preguntes i l’autoregulació. Els projectes parteixen de la reflexió, la manipulació i el descobriment. Es fomenta l’aprenentatge en un entorn on es treballa tant de forma individual com en equip, amb projectes interdisciplinars, potenciant la cooperació i la pròpia reflexió.

Educació primària: fent créixer les persones

A educació primària potenciem el treball de valors socials i cívics, l’adquisició i aplicació d’actituds personals com l’esforç, el treball o la responsabilitat. Acompanyem l’infant en la gestió de les emocions, coneixement d’un mateix i dels altres. També es desenvolupen actituds constructives vers la convivència amb metodologies actives i innovadores. Tot això, sumat al desenvolupament de les competències pròpies de les diferents àrees de coneixement.

ESO: treball i millora contínua per al futur

A l’educació secundària, els nois i noies entren en una etapa que va acompanyada de noves necessitats i exigències en relació al procés d’aprenentatge i l’adquisició de les competències bàsiques dels diversos àmbits. L’ESO significa acompanyament, consciència, treball i millora contínua. Les intel·ligències múltiples, el treball cooperatiu i per projectes i l’ús de dispositius digitals a l’aula són algunes de les metodologies emprades a la secundària.

Batxillerat: maduresa i formació específica

El Batxillerat és una etapa on s’imparteix, per una banda, una formació general que afavoreix una major maduresa intel·lectual i personal, així com una major capacitat per a adquirir una àmplia gamma de coneixements, competències i habilitats. I d’altra banda una formació més específica que prepara a l’alumnat per a la seva incorporació als estudis posteriors, tant professionals com universitaris, o per l’accés al món laboral. També es fomenta la iniciativa a l’hora de resoldre nous problemes.

Les nostres instal·lacions

Visualitza les instal·lacions de la nostra escola en el següent vídeo.