Projectes Infantil

L'Escola GEM de Mataró té una oferta formativa completa de 0 a 18 anys. Llar d'infants, Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius

Projectes Llar d’Infants     Projectes Infantil

PROJECTES LLAR D’INFANTS

Aquests projectes, compromesos i dinàmics, estan en continu procés d’innovació i anualment s’ajusten a les necessitats dels nens i nenes. El nostre model d’ensenyament-aprenentatge és una aposta sustentada en la qualitat pedagògica.

Adquisició de llenguatge verbal
El llenguatge és sens dubte un instrument decisiu pel desenvolupament personal i social dels nens i nenes d’aquesta edat. Tot el nostre treball es centra en aconseguir que els infants augmentin el seu vocabulari, pronunciïn correctament i vagin construint petites frases que els permetin expressar-se amb facilitat.

 

Anglès
El projecte d’anglès s’inicia a la Llar d’infants amb els nens i nenes d’un any. L’escola considera que l’aprenentatge d’una llengua estrangera a aquestes edats primerenques ha de ser el més natural possible, com si es tractés d’una primera llengua. L’objectiu prioritari és la sensibilització progressiva de l’alumnat envers la llengua anglesa a través de l’ús d’estructures quotidianes i rutines. D’aquesta manera s’aconsegueix que els nens i nenes la sentin i considerin una forma més de comunicació.

Joc de la descoberta
Aquest joc és una activitat d’exploració i descoberta dels objectes que afavoreix el desenvolupament dels sentits, la coordinació oculo-manual, la concentració i l’atenció dels infants. També contribueix a estructurar el seu pensament, llenguatge i relació social. Elinor Goldschmied va ser la creadora d’aquest joc que engloba la panera dels tresors i el joc heurístic.

Jugar és conèixer món
El joc és una eina clau que des de l’escola potenciem amb cura. Dins d’un ambient càlid i segur posem molta atenció en l’organització dels espais. En tot moment oferim als nens i nenes el material adequat per tal que puguin manipular, experimentar, crear, construir, raonar, estimular la seva atenció, memòria i imaginació… D’aquesta manera se’ls ajuda a afavorir l’aprenentatge del coneixement d’un mateix i de tot el que els envolta.

Psicomotricitat
La psicomotricitat convida els nens i nenes a utilitzar el seu cos i a experimentar amb l’espai, així com també a gaudir amb els objectes i materials diversos que posem al seu abast. Al mateix temps ordena la representació d’aquestes percepcions en el seu pensament, ajuda a millorar la pròpia confiança i a alliberar les emocions, donant pas a la simbolització.

Educació musical
La música és un pilar fonamental a la nostra escola i se li dóna un gran valor transversal per tal d’ajudar el nostre alumnat a formar-se íntegrament. No podem oblidar que la música forma part de la vida dels nens i nenes des del moment del seu naixement i, a vegades, abans i tot: cantar cançons, bressolar el nadó, proporcionar joguines sonores o jocs dansats, són pràctiques habituals. A través de la música, els infants augmenten el vocabulari, enriqueixen l’expressió i desenvolupen la creativitat així com també la sensibilitat personal.

Plàstica
La plàstica o motricitat fina ha de ser concebuda com un mitjà d’expressió i comprensió del món que ens envolta. Totes les activitats han d’anar encaminades a l’adquisició d’una habilitat oculo-manual precisa. Treballem la plàstica a través de la manipulació de diferents materials com la plastilina, la pintura o el paper. Crear, modelar, esquinçar, arrugar, estampar amb els dits o les mans contribuieixen al coneixement del propi cos i a la descoberta de sensacions i sentiments.

Creant hàbits
Els hàbits són pautes de comportament que ajuden els infants a estructurar-se, orientar-se i formar-se millor. L’ordre, l’autonomia, el treball i la sociabilitat promouen normes de convivència que milloren les relacions amb els altres aportant una major autonomia, seguretat i tranquil·litat. L’hora dels àpats és un moment d’intercanvi social i afectiu on cada nen i nena té un ritme diferent i necessita un lloc per menjar a la seva mida. Aquests espais són moments idonis per aprendre a fer servir els coberts i adquirir uns comportaments a taula ade­quats.


PROJECTES D’INFANTIL 

La finalitat del parvulari és la de contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual de nenes i nens. Tots els projectes que hem dissenyat des de l’escola busquen aquest objectiu, són molt globalitzats i els aprenentatges giren al voltant dels eixos comuns del currículum.

Anglès
Es considera que l’aprenentatge d’una llengua estrangera en aquestes edats primerenques ha de ser el més natural possible, com si es tractés d’una primera llengua. L’objectiu prioritari és la sensibilització progressiva de l’alumnat a través de l’ús d’estructures quotidianes i rutines. D’aquesta manera s’aconsegueix que els nens i nenes sentin i considerin l’anglès com una forma més de comunicació.

 Educació emocional
L’objectiu principal és que els nens i nenes puguin millorar les seves relacions amb els altres i amb ells mateixos, aprenguin a resoldre problemes i tinguin benestar personal i social per afrontar millor els reptes que se’ls plantegen dia a dia.

El dia del conte
Neix amb la intenció d’estimular la capacitat d’observació i atenció del nens i nenes de parvulari. Pretén afavorir la capacitat de comunicació, d’expressió oral, d’adquisició del llenguatge així com també potenciar l’important hàbit de la lectura i la interacció amb els altres.

Foment de la lectura
La maleta viatgera, el conte viatger o el procés d’elaboració d’un conte, són les diverses propostes orientades al foment de la lectura en aquesta etapa.

ProjectArt
És el projecte d’educació artística 0-12 de l’escola. S’integren les arts en la programació de forma transversal, al llarg d’infantil i primària, com a eix vertebrador que facilita l’aprenentatge i la relació amb l’entorn a través de l’art i les diferents tècniques artístiques aplicades. L’objectiu principal és potenciar la formació artística del nostre alumnat incentivant la creativitat.

Projectes
El treball per projectes és una metodologia que permet organitzar les situacions d’ensenyament-aprenentatge des d’una perspectiva globalitzadora. Dóna molta importància a allò que se sap i a allò que s’aprèn, així com també a la manera de tractar la informació. Els nens i nenes han d’escollir què volen treballar, què els interessa i això fa que tot el que aprenen tingui un major significat per a ells i elles. Són els protagonistes dels seus aprenentatges: aprenen a pensar, investigar, proposar, argumentar, triar, a ser més autònoms, etc. I tot plegat fa que augmenti la seva confiança i autoestima.

Ipad’s
Els ipad’s són per a nosaltres una eina més d’aprenentatge dins l’aula. A partir de diferents aplicacions i eines digitals introduïm els coneixements, donant funcionalitat als aprenentatge i desenvolupant, a més, l’autonomia personal en l’àmbit digital. Amb aquestes eines creix molt la motivació de l’alumnat i l’interès per aprendre.