Política de privacitat

A l’efecte del que es disposa en la normativa vigent sobre Protecció de Dades de caràcter personal, FUNDACIÓ PRIVADA GRUP ESCOLES MATARÓ (“Escola GEM”) amb domicili social a C/Àvila 9-43, 08304 Mataró (Barcelona) informa a l’Usuari que les dades de caràcter personal que proporcioni o als que l’Escola GEM accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consulta i/o sol·licituds a través de la pàgina web www.escolagem.cat seran incorporades en un fitxer titularitat de l’Escola GEM amb la finalitat de gestionar les sol·licituds d’informació.

Les dades personals que vostè facilita, amb caràcter general, no es comunicaran ni cediran a tercers.

En quant els formularis de contacte de la Pàgina Web, l’Usuari ha de complimentar els marcats com “obligatoris”. No complementar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que l’Escola GEM no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, l’Escola GEM quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita a l’Escola GEM han de ser actuals per tal que la informació dels fitxers estigui actualitza i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

L’Escola GEM informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

L’Usuari podrà exercir, d’acord amb la normativa de Protecció de Dades, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals, dirigint un escrit a l’Escola GEM al domicili social situat a C/Àvila 9-43, 08304 Mataró (Barcelona) aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Avís Legal © 2017: Escola GEM Política de privacitat | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress