Criteris de baremació

L'Escola GEM de Mataró té una oferta formativa completa de 0 a 18 anys. Llar d'infants, Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat

Criteris de prioritat

Criteris generals

 1. Existència de germans o germanes que ja estudien en el mateix centre:

Barem: 50 punts

Documents: Cap, si es tracta del mateix centre.

 1. Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet. Encara que es doni més d’un supòsit, no es pot acumular més d’una puntuació pel criteri de proximitat.

Barem:

 • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
 • Quan la ubicació del lloc de feina del pare/mare/tutor/a o guardador/a és dins la xona educativa del centre: 20 punts.
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts.
 1. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania:

Barem: 15 punts.

Criteris complementaris

 1. Pare, mare o tutor/a legal treballant en el centre educatiu : 10 punts
 2. Família nombrosa : 10 punts
 3. Família monoparental: 10 punts
 4. Que l’alumne hagi nascut en un part múltiple: 10 punts
 5. Situació d’acolliment familiar: 10 punts
 6. Discapacitat de l’alumne/a,pare o mare,tutor/a o germans (igual o superior al 33%): 15 punts
 7. Condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: 10 punts

Documentació que cal presentar amb sol·licitud telemàtica:

 • Si s’ha presentar la sol·licitud mitjançant el formulari electrònic i s’ha indicat el número identificador de RALC de l’alumne/a, no cal adjuntar cap documentació.
 • Si l’alumne/a no té número identificador de RALC, perquè no ha estat escolaritzat a Catalunya des del curs 2015-2016 o a la Llar d’Infants durant el curs 2021-2022, cal adjuntar el llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea. Si s’ha identificat amb el DNI o NIE només cal adjuntar-lo si no s0’ha pogut validar les dades per consulta interadministrativa i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud.
 • Quan el criteri prioritari és per proximitat del lloc de treball, cal adjuntar el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa

Documentació  que cal presentar amb la sol·licitud amb suport informàtic:

 • El DNI, el NIE, el passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea de la persona sol·licitant
 • Si l’alumne s’ha identificat amb DNI o NIE, només cal adjuntar-lo si no s’ha pogut validar les dades per consulta interadministrativa i així ho indica el reguard de presentació de la sol·licitud.
 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Quan el criteri prioritari és per proximitat del lloc de treball, cal adjuntar el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa

Podeu trobar les dates del procés de preinscripció al Calendari de la Preinscripció 21-22:

🗓

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per fins analítics i de funcionament. Pots acceptar totes les cookies clickant el botó «Acceptar» o rebutjar-les fent click al botó «Rebutjar».    Més informació i configuració
Privacidad