Llar d’infants

L'Escola GEM de Mataró té una oferta formativa completa de 0 a 18 anys. Llar d'infants, Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius

Sol·licita més
informació a:


Visita la nova web de
la Llar d’infants:

Llar d’infants: tot és aprenentatge

Els infants de 0 a 3 anys aprenen sempre i arreu.

A la llar d’infants treballem la iniciació de l’autonomia, l’adquisició d’hàbits, el desenvolupament del moviment, les primeres manifestacions de la comunicació i del llenguatge oral, les pautes elementals de convivència i de relació social, i el descobriment de l’entorn més proper. I tot això ho portem a la pràctica a partir d’una sèrie de propostes educatives on la reflexió, la manipulació i l’experimentació són estratègies bàsiques que permeten als nens i nenes aprendre d’una forma més significativa i propera.

Espai d’acollida:

Acollida gratuïta i acompanyament de 7.30h a 9h, de 12h a 13h i de 17h a 18.30h

Horaris:

Horaris flexibles en franges de matí, de tarda o durant tot el dia

Servei de menjador:

Servei de menjador atès per les mateixes educadores de les aules

Laboratoris

L’estructura complexa i creativa dels laboratoris ofereix un marc d’aprenentatge que permet a cada infant trobar les pròpies fonts d’experimentació, vivència i creixement social i emocional. Els nostres laboratoris són capaços d’acollir les propostes dels infants, promoure la seva curiositat i estimular el pensament vers les transformacions que es van produint a través de la seva acció per tal de desenvolupar al màxim els seus potencials.

Ambients i materials

L’aula és converteix en un gran laboratori per a l’auto aprenentatge. S’ofereixen a l’infant propostes educatives que activen el joc, la curiositat i la disposició innata a experimentar, per tal que visquin processos de descoberta, de creativitat i d’aprenentatge significatiu. L’infant pot escollir, prendre decisions i ser el protagonista del seu propi procés d’aprenentatge.

Contacte proper família-escola

La comunicació diària entre la família i l’escola és bàsica per atendre qualitativament els infants de 0 a 3 anys. Els nens i nenes d’aquesta edat no poden expressar verbalment els seus sentiments, les seves necessitats, per això establim mecanismes de comunicació que permeten aquest intercanvi. Compartir la realitat del dia a dia de l’infant amb les famílies, generant espais per al diàleg i la comunicació és un dels principals objectius del centre.