Projecte Educatiu

L'Escola GEM de Mataró té una oferta formativa completa de 0 a 18 anys. Llar d'infants, Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius

Eixos educatius: la internacionalització

L’aprenentatge a l’escola es vehicula amb la llengua com instrument de millora de les competències. Per això, es garanteix el domini del català, castellà i de l’anglès, que es potencia per incorporar al dia a dia de les classes. A més, també es potencia el coneixement d’una quarta llengua estrangera que obri les portes a poder participar de forma activa i col·laborativa en xarxes educatives i d’intercanvi amb altres països.

L’objectiu és poder aprendre a interpretar, comunicar, mostrar interès en reaccionar amb els altres, a guanyar autonomia i desenvolupar interessos i actituds multilingües.

Com es desenvolupa?

L’Escola GEM ofereix una educació integral des dels 0 als 18 anys, permetent impulsar un aprenentatge continu en totes les etapes educatives. La internacionalització es desenvolupa des de ben menuts i fins al batxillerat, amb diferents etapes que es desgranen de la següent manera:

A partir dels 2 anys s’inicia a l’alumnat amb el contacte amb la llengua anglesa. Aquest primer contacte ajuda a desenvolupar interès per altres llengües, ja que als 12 anys, tot l’alumnat farà dos cursos de francès. Qui ho vulgui, podrà seguir aprenent francès fins a final d’ESO i acreditar el seu nivell a través d’una prova oficial DELF.

Des dels 6 anys i fins a batxillerat s’incorpora la metodologia AICLE Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres en anglès en l’àmbit científico-tecnològic. Aquest terme s’utilitza per descriure qualsevol situació educativa en la qual s’utilitza una segona/estrangera per a l’ensenyament i aprenentatge de matèries diferents de la mateixa llengua en qüestió. Una oportunitat per treballar la interacció entre alumnes en un context d’aprenentatge.

 

Internacionalització a l’ESO i Batxillerat

A partir de 3r d’ESO l’alumnat pot optar per iniciar el diploma dual amb l’objectiu de millorar la seva expressió oral en un context acadèmic bilingüe.
A partir de 4t d’ESO l’alumnat té l’oportunitat de participar en programes de mobilitat i intercanvi amb alumnat d’escoles europees amb l’objectiu establir relacions amb estudiants i famílies d’un altre entorn, utilitzant la llengua anglesa com a vehicular. Entre els països amb les quals l’escola ha portat a terme intercanvis hi ha Itàlia, França, Anglaterra, Alemanya i Holanda.
A primer de Batxillerat es fa una estada a Dublín, amb uns programes educatius i activitats de docents i de lleure enfocades a l’aprenentatge de l’anglès, oferint una immersió total.

Escola GEM i el Massachusetts Institute of Technology

L’Escola GEM, juntament amb altres escoles Tr@ms, compta amb la presència d’alumnes del Massachusetts Institute of Technology (MIT) per donar classes durant quatre setmanes als alumnes de batxillerat per tal d’acostar a l’escola la metodologia del seu institut. També s’han realitzat diversos tallers i sessions, tots ells vinculats al món de la ciència, la tecnologia i les matemàtiques.

L’estada de l’estudiant al GEM s’emmarca en el programa MISTI Global Teaching Lab del MIT, pensat per oferir als estudiants més joves d’aquesta institució la possibilitat d’ampliar i complementar la seva formació col·laborant amb escoles d’arreu del món.

Eix 2: Emprenedoria

Aprendre més enllà de les competències bàsiques per a preparar a l’alumnat en una societat canviant i plena de reptes com l’actual. Aquest és l’objectiu en el que s’emmarca l’emprenedoria com actitud i competència transversal. Com a objecte de coneixement i de treball en una societat que necessita un alumnat autònom, rigorós, amb capacitat d’iniciativa, exigent, capaç de treballar en equip, compromès amb la cultura de l’esforç i preparat per a la resolució de conflictes. Cal formar persones motivades, amb lideratge i iniciativa, entre d’altres característiques.

Amb aquest eix educatiu s’aprèn a crear, experimentar, actuar amb autonomia i responsabilitat, resoldre reptes personals i créixer en confiança.

Com es desenvolupa?

A educació infantil (0-6) es treballa amb els laboratoris, espais on els infants manipulen, reflexionen i raonen a través de l’experimentació amb diferents materials posats al seu abast. Els laboratoris promouen la creativitat, la curiositat, el pensament lògic, la reflexió, el llenguatge, la formulació d’hipòtesis. Faciliten el treball en equip, cooperatiu, el respecte per les tasques dels companys i els hàbits d’ordre i treball.
En l’edat d’entre 6 i 12 anys es treballen amb diferents projectes per fomentar la competència emprenedora entre l’alumant. Un d’ells és TerraCycle, on l’alumnat de 5è de primària, des de l’àrea d’STEAM, està promocionant aquest programa que busca oferir punts de recollida per evitar que es llenci més material escolar del compte a la brossa.
També es dur a terme, l’apadrinament lector, una activitat cooperativa que es porta a terme en parelles. Els alumnes de cicle superior fan de padrins lectors dels alumnes de 1r, ajudant-los a millorar la seva habilitat lectora i encomanant-los el gust per la lectura. Els alumnes que fan de padrins de lectura adquireixen el compromís principal de vetllar per l’aprenentatge lector del seu fillol. S’estableixen bons lligams afectius entre padrins i fillols i es potencia la convivència i la responsabilitat a ambdues parts, establint un compromís seriós de col·laboració i ajuda.

A sisè de primària hi ha el programa CuEmE (Cultura Emprenedora a l’Escola. Una iniciativa que pretén despertar l’esperit emprenedor dels estudiants de cinquè i sisè. L’alumnat de 6è crea i gestiona una cooperativa escolar amb el suport de la comunitat educativa, l’administració i altres agents socials de la ciutat de Mataró. Són els propis alumnes els que escullen amb quina associació volen aliar-se per a portar a terme la funció social del programa.
A l’ESO es desenvolupen projectes ApS i de Servei Comunitari que es basen en un treball en xarxa amb altres entitats i institucions de la ciutat. Amb aquests programes de servei i voluntariat, els alumnes tenen l’oportunitat de cooperar, responsabilitzar-se, ser solidaris, exercir la ciutadania, experimentar el valor de l’esforç, empatitzar, planificar, innovar, ser creatius, resoldre problemes, créixer com a persones….
A Batxillerat es certifiquen les competències emprenedores en el desenvolupament del Treball de recerca. Es compta amb mentors estudiants del TecnoCampus i es fan càpsules formatives.

 

Eix 3: Educació emocional

L’educació emocional és un eix cabdal per al desenvolupament dels infants des de la primera de les etapes i fins al final de batxillerat. Una competència que permet créixer en l’autoconeixement, actuar amb autonomia, prendre confiança i seguretat en un mateix i millorar la comunicació interpersonal. Moltes de les competències que desenvolupem en aquest apartat es donen amb diverses accions i activitats que es troben en l’educació infantil.

Educació infantil (0-6)

El petit bon dia: Iniciem el dia amb activitats que ens permeten activar i entrenar la ment, per aconseguir una atenció plena i continuada, més concentració, focalitzada o oberta, creant un ambient de quietud, preparat per a l’activitat diària.
In/Out
Aprendre a reconèixer emocions com l’alegria, la tristor, la por, la ràbia, la sorpresa i sobretot, començar a aprendre a gestionar-les.
Als tres anys: es treballa la contenció, prenent consciència sobre la respiració i aprenen a contenir l’aire per deixar-lo anar poc a poc.
Als quatre anys: Es treballa la dinàmica del cabdell de llana al voltant de la cadira per representar situacions de ràbia i ira, i com deixar-les anar per poder-les gestionar.
Als cinc anys: gestió de les emocions aprenent a diferenciar entre pensament i emoció, a través d’un conte.

 

Altres activitats durant primària

Cicle inicial. Activitats com el bon dia, que serveix per fomentar l’atenció i la concentració. Els massatges, que serveixen per aprendre a relaxar-se. I Songs, cantar cançons en anglès mentre s’aprèn una coreografia per treballar nou vocabulari i l’expressió corporal.
Cicle Mitjà. La relaxació a través de la música, la respiració i la consciència interior per relaxar-se a l’aula. Les mandales, que permeten millorar l’atenció i la paciència, a més de la perseverança.
Cicle superior. La kinesiologia serveix per treballar la gimnàstica del cervell com a recurs educatiu per viure sense estrès i facilitar el benestar general.

Activitats d’ESO: #aquíproubullying

Els Equips per la convivència que té com objectiu ser els ulls observadors de tot el que passa a l’escola entre els alumnes. Una missió molt important per poder prevenir l’assetjament escolar al nostre centre.

Durant l’ESO es crea l’Equip de Guaites, els Guaites tenen com a finalitat detectar i aturar possibles situacions d’assetjament i altres accions que dificultin les relacions entre iguals. Aprendran a implicar-se, deixant de ser observadors del que passa al seu voltant i prenent consciència de la necessitat d’actuar i comprometre’s en la millora de la convivència i en la gestió positiva dels conflictes.